מסלול התפתחות באמצעות טקסים -יסודות ורוח - השראה חדשה יסודות ורוח - השראה חדשה
יסודות ורוח -השראה חדשה. הכשרת מנחות טקסים, תהליכי התפתחות מואצים מסלול התפתחות באמצעות טקסים - הכשרת מנחות טקסים