מסלול התפתחות באמצעות טקסים -יסודות ורוח - השראה חדשה
יסודות ורוח -השראה חדשה. הכשרת מנחות טקסים, תהליכי התפתחות מואצים