מסלול התפתחות באמצעות טקסים -יסודות ורוח - השראה חדשה הזמנה לסדנא טקסים של התחדשות
יסודות ורוח -השראה חדשה. הכשרת מנחות טקסים, תהליכי התפתחות מואצים הזמנה לסדנא טקסים של התחדשות