מסלול התפתחות באמצעות טקסים -יסודות ורוח - השראה חדשה תהליכי עומק משני מציאות ליצירת חוויית חיים מסופקת ומשמחת
יסודות ורוח -השראה חדשה. הכשרת מנחות טקסים, תהליכי התפתחות מואצים תהליכי עומק משני מציאות ליצירת חוויית חיים מסופקת ומשמחת