מסלול התפתחות באמצעות טקסים -יסודות ורוח - השראה חדשה הכרות עם הצ'אקרות - נלווה לסדנת איזון המרכזים האנרגטיים
יסודות ורוח -השראה חדשה. הכשרת מנחות טקסים, תהליכי התפתחות מואצים הכרות עם הצ'אקרות - נלווה לסדנת איזון המרכזים האנרגטיים