מסלול התפתחות באמצעות טקסים -יסודות ורוח - השראה חדשה שלושה מפגשי עומק לאיזון נושאי הבסיס - חיזוק הבטחון העצמי ויכולת ההגשמה
יסודות ורוח -השראה חדשה. הכשרת מנחות טקסים, תהליכי התפתחות מואצים שלושה מפגשי עומק לאיזון נושאי הבסיס - חיזוק הבטחון העצמי ויכולת ההגשמה