מסלול התפתחות באמצעות טקסים -יסודות ורוח - השראה חדשה קוסמות הטקס- קורס בסיס בהנחיית טקסים
יסודות ורוח -השראה חדשה. הכשרת מנחות טקסים, תהליכי התפתחות מואצים קוסמות הטקס - קורס בסיס בהנחיית טקסים