מסלול התפתחות באמצעות טקסים -יסודות ורוח - השראה חדשה הצטרפות לרשימת הקוסמות של בית הספר לטקסים
יסודות ורוח -השראה חדשה. הכשרת מנחות טקסים, תהליכי התפתחות מואצים הצטרפות לרשימת הקוסמות של בית הספר לטקסים