מסלול התפתחות באמצעות טקסים -יסודות ורוח - השראה חדשה סדנאות לקהל הרחב - ניתן להזמין סדנאות כאלו לקהילות, משפחות, פרטיים, בהתאמה אישית
יסודות ורוח -השראה חדשה. הכשרת מנחות טקסים, תהליכי התפתחות מואצים סדנאות לקהל הרחב - ניתן להזמין סדנאות כאלו לקהילות, משפחות, פרטיים, בהתאמה אישית