מסלול התפתחות באמצעות טקסים -יסודות ורוח - השראה חדשה אגדות ומתנות על טקסים ושל טקסים
יסודות ורוח -השראה חדשה. הכשרת מנחות טקסים, תהליכי התפתחות מואצים אגדות ומתנות על טקסים ושל טקסים